Prihlásiť sa
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Vysoká škola 0 Hodnotení

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici

Banská Štiavnica, Botanická 354/2

0

Učitelia 0
Internáty 0
Čierne body 0
Sledovať Neaktuálny údaj

Základné Informácie

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s.r.o. so sídlom Botanická ul. 2, v Banskej Štiavnici je právnickou osobou, založenou primárne na vzdelávanie a výskum v oblasti umenia. Jej náplňou je predovšetkým rozvoj tvorivej činnosti v oblasti umenia, prezentácia umenia a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt. Zameriava sa aj na verejno-prospešné služby a to na organizovanie kultúrnych podujatí a vydávanie odborných publikácii.

 

Na základe štátneho súhlasu udeleného Uznesením vlády SR č. 29/2011 z 19. januára 2011 dostala oprávnenie pôsobiť ako súkromná vysoká škola s názvom Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, s. r. o., odborná vysoká škola.

 

Názov inštitúcie nesie meno významného hudobného a výtvarného teoretika, hudobného umelca a estetika Jána Albrechta (1919 – 1996). Ján Albrecht pochádzal z rodiny, z ktorej vyšli viacerí významní reprezentanti európskej i svetovej kultúry (otec Alexander Albrecht, skladateľ a dirigent bol priateľom a študentom Bélu Bartóka; starší príbuzný bol maliar János Vaszary, bratranci Eugen Lehner – violista známeho Kolisch Quartett a Thomas Messer – dlhoročný riaditeľ Solomon R. Guggenheim Museum v New Yorku), pričom sa priatelil a kontaktoval s viacerými významnými osobnosťami umeleckého sveta, akými boli spisovateľ a básnik Alfred Marnau, maliar Emil Nolde, manželka Oskara Kokoschku Olda a iní. Z tohto aspektu meno tejto významnej osobnosti v názve vzdelávacej umeleckej inštitúcie je zároveň symbolom medzinárodnej komunikácie a umeleckého vzdelávania v európskom i svetovom priestore. K prioritným zámerom inštitúcie patrí ponuka a rozvoj takých umeleckých študijných programov, ktoré odrážajú aktuálne tendencie a potreby v oblasti medzinárodného umeleckého vzdelávania a reflektujú súčasnú situáciu v profesijnom uplatnení.

 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica, odborná vysoká škola pôsobí v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Na základe priznaných práv je Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica, odborná vysoká škola oprávnená uskutočňovať v odbore 2.2.3. Hudobné umenie dva študijné programy (denná aj externá forma) na prvom stupni (Bc.) a druhom stupni )Mgr.art. štúdia.

Zobraziť všetko

Kontaktuj nás

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
Botanická 354/2, 969 01 Banská Štiavnica

Tel. č..: +421 45 290 12 06
Web:   huaja.org

Kontaktuj nás

Reklamný priestor

  • facebook súťaž
  • meškanie letu
Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.