Prihlásiť sa

Základné Informácie

charakteristika:

História Katedry ekonómie začala zriadením denného štúdia v Košiciach 1.9.1969 v podobe detašovaného pracoviska Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pracovisko malo v tom čase dve katedry:

  • Katedru automatizovaného systému riadenia,
  • Katedru národného hospodárstva (predchodca súčasnej Katedry ekonómie).

Od 1.7.1990 sa vytvorili na pracovisku 4 katedry, pričom jedna z nich, nazvanáKatedra podnikovohospodárskej náuky, zabezpečovala výučbu národohospodárskej teórie. 1.7.1993 vznikla samostatná Katedra národného hospodárstva s cieľom posilnenia makroekonomických disciplín na tunajšej fakulte, ktoré tvorili všeobecný univerzitný základ učebných disciplín dotvárajúcich profil absolventa fakulty. Po roku 1997 Katedra národného hospodárstva zmenila svoj názov na Katedru ekonómie. Zameranie katedry sa odvtedy v podstate nezmenilo.

 

link: http://www.euke.sk/?q=200&p=7815

Zobraziť všetko

Sledujúci

Kontaktuj nás

Katedra ekonómie
Tajovsk eacute;ho 13 041 30 Košice

Tel. č. : +421 (0)55 722 31 11
Web:   phf.euba.sk

Pravidlá používania cookies

Pindex používa cookies, aby ti spríjemnil zážitok. Prečítaj si naše  Pravidlá používania cookies.